LB_logotyp

GDPR - Hantering av personuppgifter

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL). GDPR har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Syftet med lagstiftningen är att hitta en balans mellan användningen av personuppgifter på ett rationellt sätt och var och ens rätt till en personlig sfär. 


Här är en sammanfattning av hur Lokal Bemanning hanterar personuppgifter:
 

  • Lokal Bemanning strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.
  • Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, kontaktinformation eller CV.
  • Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke eller intresseavvägning.
  • Personuppgifter som är klassificerade som känsliga kommer bara behandlas efter inhämtande av ett särskilt samtycke från dig.
  • Vi behåller dina personuppgifter i våra interna system även efter avslutad rekryteringsprocess eller i samband med ledarskapsprogram baserat på samtycke eller intresseavvägning.
  • Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.

 
Cookies
Våra webbplatser använder cookies för att göra vår webbplats mer användbar för våra besökare.
Om du inte vill att webbplatsen ska använda cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tänk på att vissa funktioner på webbplatsen kan komma att fungera sämre om du stänger av cookies.
 
Analysverktyg
Vi mäter och analyserar trafiken på vår webbplats med verktyget Google Analytics för att kunna utvärdera och utveckla vårt sätt att presentera information samt utveckla funktionaliteter. Vi använder enbart anonymiserade uppgifter i vår analys.