LB_logotyp

Om oss

Lokal Bemanning Sverige AB erbjuder sedan 2014 tjänster inom rekrytering och uthyrning av personal till både små och stora företag. Värdet av att göra lokala affärer är tongivande för vårt fokus. Geografisk närhet är en viktig förutsättning för att erbjuda effektiva och kvalitativa tjänster. I synnerhet inom bemanning då relation och kontakt med arbetssökande kandidater och konsulter är lika viktig som den till kunder.
 

Grundare av Lokal Bemanning är Kristoffer Hall som har arbetat de senaste tio åren med rekrytering och uthyrning av personal. Kristoffers tidigare erfarenheter omfattar företagsledning, styrelsearbete, affärsutveckling, försäljning, marknadsföring, projektledning samt ansvar för personal och ekonomi inom små och medelstora företag.
 

Efter ett flertal år med stort ideellt engagemang i utvecklingen av det lokala näringslivet startades Lokal Bemanning för att erbjuda bemanningstjänster till kunder i Laholm och Båstad med närområde. Ambitionen är att skapa fler jobb och mer konkurrenskraftiga företag genom strategisk kompetensplanering och effektiva matchningar.

Affärsidé

Lokal Bemanning erbjuder kompetensförstärkning
till lokala företag genom kvalitativ rekrytering
samt uthyrning av personal.


 

Medlem i Svenskt Näringsliv
Medlem i Svenskt Näringsliv

Auktorisationen säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare. För mer information om Auktorisation besök Kompetensföretagen.