LB_logotyp

Tjänster

Lokal Bemanning erbjuder tjänster inom rekrytering och uthyrning av personal till både små och stora företag. Värdet av att göra lokala affärer är tongivande för vårt fokus. Geografisk närhet är en viktig förutsättning för att erbjuda effektiva och kvalitativa tjänster. I synnerhet inom bemanning då en nära relation och kontakt med kunder, konsulter och arbetssökande kandidater är lika viktig. Som lokalt bemanningsföretag har vi stor förståelse för lokala företags behov.

När du som företagare har ett rekryteringsbehov vill du anlita någon som förstår dina förutsättningar. Då räcker det inte med en personalvetare som kan rekrytering. Du behöver någon som även vet hur det är att leda och utveckla ett företag och som har förståelse både för det operativa och strategiska perspektivet. Detta är ett av de viktigaste värdena som vi har med oss vid planeringen och hanteringen av just ditt kompetensbehov.

Enkelt och lokalt med kvalitet

Att välja en lokal leverantör gynnar både utvecklingen av det lokala näringslivet samt för med sig ett flertal praktiska fördelar. Den geografiska närheten leder till bättre förståelse för varandras förutsättningar, en större andel fysiska möten och därmed bättre kommunikation samt att kvalitet stimuleras i en långsiktig relation.

  • Enkelt
Vi tar ett helhetsansvar för din kompetensförsörjning och erbjuder både tillfälliga och långsiktiga lösningar.
  • Lokalt
Geografisk närhet ger bättre dialog, förståelse och matchning av ditt behov.
  • Kvalitet
Hög kvalitet garanteras genom en långsiktig inställning, gedigna rutiner samt omsorg om detaljer och kundnytta.


Nöjda Kunder

loading...