LB_logotyp

Rekrytering

Den vanligaste anledningen till att företag väljer att anlita extern hjälp vid rekrytering av en ny medarbetare är att det är ett mycket tidskrävande projekt. En normal rekrytering kräver mellan 60 och 100 timmars effektivt arbete. Detta är tid som få företag utan HR-avdelning kan avsätta utan att försaka andra arbetsuppgifter.

Som specialiserat bemanningsföretag har vi effektiva och breda kanaler för att nå ut till potentiella arbetssökande. Både personer som står utanför arbetsmarknaden samt de som vid rätt förutsättningar är intresserade av att byta arbete. Effekten blir att vi får in fler kandidater och därmed ökar valmöjligheterna i urvalsskedet.


Så här jobbar vi
Genom en metodisk och vetenskaplig rekryteringsprocess ökar möjligheterna att skapa en bra matchning och välja rätt medarbetare. För att lyckas med detta krävs t.ex. en heltäckande behovsanalys, en tydlig kravspecifikation och rekryteringsannons, strukturerade intervjuer samt i vissa fall kompletterande tester (personlighet, kunskap etc.).

Vi börjar med att gemensamt upprätta en behovsanalys som ger en tydlig bild av vad och vem ni söker. Behovsanalysen använder vi för att tydliggöra en kravspecifikation som används för att utforma en rekryteringsannons.

Under samt efter ansökningsperioden kategoriseras och kvalificeras ansökningar baserat på kravspecifikationen. Urvalet leder fram till en matchning med ett antal av de kandidater som bäst stämmer överens med de uppsatta kriterierna och dessa kallas till intervju. Efter en första intervju med Lokal Bemanning presenteras ett underlag för er med en sammanfattning av de aktuella kandidaterna samt deras för- och nackdelar.

Slutskedet kan bestå av en andraintervju genomförd med oss som stöd följt av fördjupande möte/möten med tilltänkt kandidat. Efter en avslutande urvalsdiskussion väljer ni kandidat och har därmed fått ytterligare en fantastisk medarbetare i ert team.

Ring oss på 0430-710 20 eller fyll i kontaktformuläret
så återkommer vi för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig.

 
Rekryteringsprocess
Klicka för större bild
 
Kontakt